אודות

מטרתו של אתר זה להנגיש לציבור הרחב את סעיפי החוק הנוגעים לגיל ההסכמה בישראל. אמנם מרבית הסעיפים רשומים בחוק העונשין, הזמין לכולנו, אך רבים מאיתנו לא שמענו עליו ובוודאי לא קראנו אותו. אף על פי כן, אי ידיעת החוק אינה פוטרת מעונש לפי סעיף 34יט לחוק העונשין. מסיבה זו חשוב מאוד להכיר את מגבלות גיל ההסכמה, במיוחד ביחסים בין קטינים וביחסים בין קטין לבגיר.

אמנם המחשבון מדויק להפליא, הוא אינו מהווה ייעוץ משפטי. אם אתם חוששים שביצעתם עבירה לאור תוצאות המחשבון, פנו לעורך דין העוסק בפלילים. שאלות כלליות ניתן לשאול בפורום של האנציקלופדיה למיניות.

פרטיות

המחשבון הוא אנונימי.